نمایش 157–168 از 180 نتیجه

درب ضدسرقت مدل دلسا کد b55 bata wood

تومان 9,500,000
ویژگی های اصلی(درب ضدسرقت مدل دلساکد2015 )
 • وزن  80کیلوگرم
  ابعاد 110 × 18 × 210 سانتی متر
  قطر چهارچوب کف18
  نوع رویه روکش راش
  ضخامت رویه ورق MDF ضخامت 8 میلی متر
  رنگ گردویی نوین ونگه
  جهت راست بازشو, چپ بازشو
  نوع قفل ایرانی کاله ترکیه
  ضخامت ورق چهارچوب ۱.۲۵ میلی‌متر
  ضخامت ورق داخلی لنگه ۰.۵ میلی متر
 

درب ضدسرقت مدل دلوکس کلاس b2 کد722 برند batawood

تومان 9,000,000
 
 • ویژگی های اصلی(درب ضدسرقت مدل دلوکس کلاس b2 کد722)
  • وزن  80کیلوگرم
   ابعاد 110 × 18 × 210 سانتی متر
   قطر چهارچوب کف18
   نوع رویه روکش راش
   ضخامت رویه ورق MDF ضخامت 8 میلی متر
   رنگ گردویی نوین ونگه
   جهت راست بازشو, چپ بازشو
   نوع قفل ایرانی کاله ترکیه
   ضخامت ورق چهارچوب ۱.۲۵ میلی‌متر
   ضخامت ورق داخلی لنگه ۰.۵ میلی متر
   

درب ضدسرقت مدل دیپلماتb660 برند batawood

تومان 8,200,000
ویژگی های اصلی(درب ضدسرقت مدل دیپلمات کلاس +cکد729)
 • وزن  80کیلوگرم
  ابعاد 110 × 18 × 210 سانتی متر
  قطر چهارچوب کف18
  نوع رویه فلزی
  ضخامت رویه ورق MDF ضخامت 8 میلی متر
  رنگ کوره ای
  جهت راست بازشو, چپ بازشو
  نوع قفل ایرانی کاله ترکیه
  ضخامت ورق چهارچوب ۱.۲۵ میلی‌متر
  ضخامت ورق داخلی لنگه ۰.۵ میلی متر
 

درب ضدسرقت مدل رادین b654 برند batawood

تومان 7,500,000
ویژگی های اصلی(درب ضدسرقت مدل رادین کلاس+cکد741)
 • وزن 70 کیلوگرم
  ابعاد 105 × 14 × 210 سانتی متر
  قطر چهارچوب کف۱4
  نوع رویه روکش ضدخش
  ضخامت رویه ورق MDF ضخامت 8 میلی متر
  رنگ گردویی نوین ونگه
  جهت راست بازشو, چپ بازشو
  نوع قفل ایرانی کاله ترکیه
  ضخامت ورق چهارچوب ۱.۲۵ میلی‌متر
  ضخامت ورق داخلی لنگه ۰.۵ میلی متر
 

درب ضدسرقت مدل سه قاب پنج کدb52 bata wood

تومان 7,280,000
ویژگی های اصلی(درب ضدسرقت مدل سه قاب پنج کد2028 )
 • وزن 70 کیلوگرم
  ابعاد 105 × 14 × 210 سانتی متر
  قطر چهارچوب کف۱4
  نوع رویه روکش راش
  ضخامت رویه ورق MDF ضخامت 8 میلی متر
  رنگ گردویی نوین ونگه
  جهت راست بازشو, چپ بازشو
  نوع قفل ایرانی کاله ترکیه
  ضخامت ورق چهارچوب ۱.۲۵ میلی‌متر
  ضخامت ورق داخلی لنگه ۰.۵ میلی متر
 

درب ضدسرقت مدل سه قاب شطرنجی کلاس b2کد718 برند batawood

تومان 7,900,000
ویژگی های اصلی(درب ضدسرقت مدل سه قاب شطرنجی کلاس b2کد718)
 • وزن 80کیلوگرم
  ابعاد 110 × 18 × 210 سانتی متر
  قطر چهارچوب کف18
  نوع رویه روکش راش
  ضخامت رویه ورق MDF ضخامت 8 میلی متر
  رنگ گردویی نوین ونگه
  جهت راست بازشو, چپ بازشو
  نوع قفل ایرانی کاله ترکیه
  ضخامت ورق چهارچوب ۱.۲۵ میلی‌متر
  ضخامت ورق داخلی لنگه ۰.۵ میلی متر
 

درب ضدسرقت مدل سولان سفید کلاسb2کد713 برند batawood

تومان 9,500,000
ویژگی های اصلی(درب ضدسرقت مدل سولان سفید کلاسb2کد713)
 • وزن 80کیلوگرم
  ابعاد 110× 18 × 210 سانتی متر
  قطر چهارچوب کف18
  نوع رویه روکش ام دی اف خارجی
  ضخامت رویه ورق MDF ضخامت 8 میلی متر
  رنگ سفید
  جهت راست بازشو, چپ بازشو
  نوع قفل ایرانی کاله ترکیه
  ضخامت ورق چهارچوب ۱.۲۵ میلی‌متر
  ضخامت ورق داخلی لنگه ۰.۵ میلی متر
 

درب ضدسرقت مدل سی گل b655 برند batawood

تومان 10,000,000
ویژگی های اصلی(درب ضدسرقت مدل سی گل کلاس+c کد739)
 • وزن  80کیلوگرم
  ابعاد 110 × 18 × 210 سانتی متر
  قطر چهارچوب کف۱8
  نوع رویه روکش PVC
  ضخامت رویه ورق MDF ضخامت 8 میلی متر
  رنگ گردویی نوین ونگه
  جهت راست بازشو, چپ بازشو
  نوع قفل ایرانی کاله ترکیه
  ضخامت ورق چهارچوب ۱.۲۵ میلی‌متر
  ضخامت ورق داخلی لنگه ۰.۵ میلی متر
 

درب ضدسرقت مدل سی گل کد b54 bata wood

تومان 8,000,000
ویژگی های اصلی(درب ضدسرقت مدل سی گل کد2025 )
 • وزن 70 کیلوگرم
  ابعاد 105 × 14 × 210 سانتی متر
  قطر چهارچوب کف۱4
  نوع رویه روکش راش
  ضخامت رویه ورق MDF ضخامت 8 میلی متر
  رنگ گردویی نوین ونگه
  جهت راست بازشو, چپ بازشو
  نوع قفل ایرانی کاله ترکیه
  ضخامت ورق چهارچوب ۱.۲۵ میلی‌متر
  ضخامت ورق داخلی لنگه ۰.۵ میلی متر
 

درب ضدسرقت مدل سینوسb653 برند batawood

تومان 10,400,000
ویژگی های اصلی(درب ضدسرقت مدل سینوس کلاس+cکد742)
 • وزن 70 کیلوگرم
  ابعاد 105 × 14 × 210 سانتی متر
  قطر چهارچوب کف۱4
  نوع رویه روکش راش
  ضخامت رویه ورق MDF ضخامت 8 میلی متر
  رنگ گردویی نوین ونگه
  جهت راست بازشو, چپ بازشو
  نوع قفل ایرانی کاله ترکیه
  ضخامت ورق چهارچوب ۱.۲۵ میلی‌متر
  ضخامت ورق داخلی لنگه ۰.۵ میلی متر
 

درب ضدسرقت مدل مارال کدb50 bata wood

تومان 8,000,000
ویژگی های اصلی(درب ضدسرقت مدل مارال کد2032)
 • وزن 70 کیلوگرم
  ابعاد 105 × 14 × 210 سانتی متر
  قطر چهارچوب کف۱4
  نوع رویه روکش لامینوکس
  ضخامت رویه ورق MDF ضخامت 8 میلی متر
  رنگ گردویی نوین ونگه
  جهت راست بازشو, چپ بازشو
  نوع قفل ایرانی کاله ترکیه
  ضخامت ورق چهارچوب ۱.1 میلی‌متر
  ضخامت ورق داخلی لنگه ۰.۵ میلی متر