نمایش 169–180 از 180 نتیجه

درب ضدسرقت مدل مارکوتری کدb51 bata wood

تومان 7,980,000
ویژگی های اصلی(درب ضدسرقت مدل مارکوتری کد2030 )
 • وزن 70 کیلوگرم
  ابعاد 105 × 14 × 210 سانتی متر
  قطر چهارچوب کف۱4
  نوع رویه روکش راش
  ضخامت رویه ورق MDF ضخامت 8 میلی متر
  رنگ گردویی- قهوه ای- سفید-ونگه
  جهت راست بازشو, چپ بازشو
  نوع قفل ایرانی کاله ترکیه
  ضخامت ورق چهارچوب ۱.۲۵ میلی‌متر
  ضخامت ورق داخلی لنگه ۰.۵ میلی متر
 

درب ضدسرقت مدل مارکوتری کلاسb604 برند batawood

تومان 8,200,000
ویژگی های اصلی(درب ضدسرقت مدل مارکوتری کلاس+cکد763)
 • وزن 70 کیلوگرم
  ابعاد 105 × 14 × 210 سانتی متر
  قطر چهارچوب کف۱4
  نوع رویه روکش راش
  ضخامت رویه ورق MDF ضخامت 8 میلی متر
  رنگ گردویی نوین ونگه
  جهت راست بازشو, چپ بازشو
  نوع قفل ایرانی کاله ترکیه
  ضخامت ورق چهارچوب ۱.۲۵ میلی‌متر
  ضخامت ورق داخلی لنگه ۰.۵ میلی متر
 

درب ضدسرقت مدل نگین b605 برند batawood

تومان 8,000,000
ویژگی های اصلی(درب ضدسرقت مدل نگین رنگ کلاس +cکد 762)
 • وزن 70 کیلوگرم
  ابعاد 105 × 14 × 210 سانتی متر
  قطر چهارچوب کف۱4
  نوع رویه روکش راش
  ضخامت رویه ورق MDF ضخامت 8 میلی متر
  رنگ گردویی نوین ونگه
  جهت راست بازشو, چپ بازشو
  نوع قفل ایرانی کاله ترکیه
  ضخامت ورق چهارچوب ۱.۲۵ میلی‌متر
  ضخامت ورق داخلی لنگه ۰.۵ میلی متر
 

درب ضدسرقت مدل هاکان b650 برند batawood

تومان 10,500,000
ویژگی های اصلی(درب ضدسرقت مدل هاکان کلاس+cکد747)
 • وزن  80کیلوگرم
  ابعاد 110 × 18 × 210 سانتی متر
  قطر چهارچوب کف18
  نوع رویه روکش راش
  ضخامت رویه ورق MDF ضخامت 8 میلی متر
  رنگ گردویی نوین ونگه
  جهت راست بازشو, چپ بازشو
  نوع قفل ایرانی کاله ترکیه
  ضخامت ورق چهارچوب ۱.۲۵ میلی‌متر
  ضخامت ورق داخلی لنگه ۰.۵ میلی متر
 

درب ضدسرقت مدل ونوس کد 123 برند batawood

تومان 5,600,000
ویژگی های اصلی(درب ضدسرقت مدل ونوس آلفاکلاس+cکد732)
 • وزن 70 کیلوگرم
  ابعاد 105 × 14 × 210 سانتی متر
  قطر چهارچوب کف۱4
  نوع رویه روکش PVC
  ضخامت رویه ورق MDF ضخامت 8 میلی متر
  رنگ گردویی نوین ونگه
  جهت راست بازشو, چپ بازشو
  نوع قفل ایرانی کاله ترکیه
  ضخامت ورق چهارچوب ۱.۲۵ میلی‌متر
  ضخامت ورق داخلی لنگه ۰.۵ میلی متر
 

درب ضدسرقت مدل ونوسb663 برند batawood

تومان 10,100,000
ویژگی های اصلی(درب ضدسرقت مدل ونوس کلاس+cکد725)
 • وزن  80کیلوگرم
  ابعاد 110 × 18 × 210 سانتی متر
  قطر چهارچوب کف18
  نوع رویه فلزی
  ضخامت رویه ورق MDF ضخامت 8 میلی متر
  رنگ کوره ای
  جهت راست بازشو, چپ بازشو
  نوع قفل ایرانی کاله ترکیه
  ضخامت ورق چهارچوب ۱.۲۵ میلی‌متر
  ضخامت ورق داخلی لنگه ۰.۵ میلی متر
 

درب ضدسرقت نگین پی وی سی کد224 برند batawood

تومان 6,000,000
ویژگی های اصلی(درب ضدسرقت کلاسa کد224)
 • وزن 70 کیلوگرم
  ابعاد 105 × 14 × 210 سانتی متر
  قطر چهارچوب کف۱4
  نوع رویه روکش PVC
  ضخامت رویه ورق MDF ضخامت 8 میلی متر
  رنگ سفید
  جهت راست بازشو, چپ بازشو
  نوع قفل ایرانی کاله ترکیه
  ضخامت ورق چهارچوب ۱.1 میلی‌متر
  ضخامت ورق داخلی لنگه ۰.۵ میلی متر
 

درب ضدسرقت ونوس کدb47 bata wood

تومان 5,800,000
ویژگی های اصلی(درب ضدسرقت ونوس کد2035 )
 • وزن 70 کیلوگرم
  ابعاد 105 × 14 × 210 سانتی متر
  قطر چهارچوب کف۱4
  نوع رویه روکش PVC
  ضخامت رویه ورق MDF ضخامت 8 میلی متر
  رنگ گردویی نوین ونگه
  جهت راست بازشو, چپ بازشو
  نوع قفل ایرانی کاله ترکیه
  ضخامت ورق چهارچوب ۱.1 میلی‌متر
  ضخامت ورق داخلی لنگه ۰.۵ میلی متر
 

درب ضدسرقت ونوس کدc4 bata wood

تومان 8,400,000
ویژگی های اصلی(درب ضدسرقت ونوس کد 2040 )
 • وزن 7 کیلوگرم
  ابعاد 110 × 18× 210 سانتی متر
  قطر چهارچوب کف۱8
  نوع رویه روکش فلزی
  ضخامت رویه ورق MDF ضخامت 8 میلی متر
  رنگ ونگه -مشگی
  جهت راست بازشو, چپ بازشو
  نوع قفل ایرانی
  ضخامت ورق چهارچوب ۱.1 میلی‌متر
  ضخامت ورق داخلی لنگه ۰.۵ میلی متر
 

درب ضدسرقت ونی گلس کدb58 bata wood

تومان 8,700,000
ویژگی های اصلی(درب ضدسرقت ونی گلس کد2004)
 • وزن 80 کیلوگرم
  ابعاد 110 × 18 × 210 سانتی متر
  قطر چهارچوب کف18
  نوع رویه روکش راش
  ضخامت رویه ورق MDF ضخامت 8 میلی متر
  رنگ گردویی نوین ونگه
  جهت راست بازشو, چپ بازشو
  نوع قفل ایرانی کاله ترکیه
  ضخامت ورق چهارچوب ۱.۲۵ میلی‌متر
  ضخامت ورق داخلی لنگه ۰.۵ میلی متر
 

درب-ضدسرقت-مدل سپیدارb612 برند batawood

تومان 9,500,000
ویژگی های اصلی(درب-ضدسرقت-مدل سپیدارکلاسcکد748)
 • وزن  80کیلوگرم
  ابعاد 110 × 18 × 210 سانتی متر
  قطر چهارچوب کف18
  نوع رویه روکش راش
  ضخامت رویه ورق MDF ضخامت 8 میلی متر
  رنگ گردویی نوین ونگه
  جهت راست بازشو, چپ بازشو
  نوع قفل ایرانی کاله ترکیه
  ضخامت ورق چهارچوب ۱.۲۵ میلی‌متر
  ضخامت ورق داخلی لنگه ۰.۵ میلی متر